Gräskarp - Lars Kraemer

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:9150
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: