Gråsej - Lars Kraemer

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:8050
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: