Gädda - Lars Kraemer

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5400
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: