Gös - Lars Kraemer

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:2160
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: