Karp - Lars Kraemer

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:7155
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: