Stäm - Pelle Hjelm

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: