Sjustrålig smörbult - Mikael Hjelm

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: