Röding - Lars Kraemer

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:450
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: