Asp - Robert Andersson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: