Elritsa - Arvid Enemar

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:9
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2015-06-26
uppdaterad:2015-06-28 19:49:03