Sutare - Lars Kraemer

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2460
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: