Svart smörbult - Lars Kraemer

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:26
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: