Atlantisk bonito - Markus Lundgren

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1960
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: