Blåkäxa - Markus Lundgren

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:570
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: