Torsk - Lars Kraemer

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:9750
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: