Id - Markus Lundgren

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:1850
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: