Klorocka - Markus Lundgren

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:250
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: