Vitling - Lars Kraemer

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:700
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: