Ål - Lars Kraemer

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:375
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: