Sjurygg - Markus Lundgren

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:760
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: