foto: Patrik Andersson

Benlöja - Patrik Andersson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: