Skäggtorsk - Peter Nilsson

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: