Taggmakrill - Peter Nilsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: