Groplöja - Melker Durell

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:9
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: