Randig sjökock - Melker Durell

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:60
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: