Skärsnultra - Melker Durell

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:100
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: