Slätvar - Melker Durell

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:825
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: