Asp - Roger Svensson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:300
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: