Benlöja - Roger Svensson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:60
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: