Blågylta - Roger Svensson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:550
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: