Glyskolja - Roger Svensson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:175
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: