Guldfisk - Roger Svensson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:100
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: