Gädda - Roger Svensson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:2700
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: