Gös - Roger Svensson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:2900
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: