Id - Roger Svensson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2300
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: