Knot - Roger Svensson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:275
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: