Lake - Roger Svensson

art:Lake (Lota lota)
vikt:2200
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: