Långa - Roger Svensson

art:Långa (Molva molva)
vikt:1900
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: