Nors - Roger Svensson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:20
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: