Näbbgädda - Roger Svensson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:300
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: