Oxsimpa - Roger Svensson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:30
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: