Pigghaj - Roger Svensson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:2500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: