Röding - Roger Svensson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:200
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: