Sik - Roger Svensson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: