Skrubbskädda - Roger Svensson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:825
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: