Sutare - Roger Svensson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2200
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: