Vimma - Roger Svensson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:200
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: