Torsk - Anton Berglund

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:6920
längd:
fångstplats:
metod:Öresund
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: