Taggmakrill - Ludwig Essén

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2015-10-02 21:50:03