Sjurygg - Simon Abrahamsson Norén

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-03
uppdaterad:2016-03-04 15:30:17